IMG_0782

kosenie

Vykonávame kosenie parkových trávnikov, zanedbaných plôch,  ruderárnych porastov

Kosenie, výrub, údržba zelene!

Prejsť na panel nástrojov